APPL/skákací kůň/CS-patent/2010
APPL/skákací kůň/CS-patent/2010
APPL/skákací kůň/CS-patent/2010