//1 - stroje // MTH / DESTA / LUX / KOMFI / ELMARCO /ZLT

 

Kapitola stroje se zabývá problematikou designu težkých strojů se speciálním zaměřením ( stroje pro stavbu a údržbu železnic, dopravní technika, nanotechnologie atd. ), které v konstrukci využívájí nejmodernější poznatky v oblasti vědy, výzkumu, technologií a materiálů.

Design speciálních strojů je řešen ve spoluprácí s konstrukcí zadávající firmy a je průběžně konzultován se zavatelem. Úzká spolupráce všech složek je nezastupitelná a směřuje v logický inteligentní projekt.

Design zde není chápán jako nástroj zakrývající nedostatky projektu nebo estetizující prvek, ale jako dílčí součást celého spektra problémů, která organicky integruje celý projekt.

 • DESTA a.s. / vysokozdvižné vozíky VVZ07 ( 1997 )
 • LUX s.r.o. / navíječka NC80 ( 2003 )
 • ZLT a.s. / oplenový návěs WILD16Z ( 2003 )
 • ELMARCO s.r.o. / nanospider TM ( 2005 )
 • ELMARCO s.r.o. / zdroj TM ( 2006 )
 • KOMFI s.r.o. / aspira TX( 2006 )
 • MTH Praha,a.s.
 • čistička štěrkoveho lože SČ 600 ( 1989 )
 • pojízdný agregát PA 300 ( 1990 )
 • zhutňovač šterku ZŠ 800 ( 1990 ),zz
 • montážní vůz MVTV ( 92 )
 • dynamický stabilizátor VKL 400 .1 ( 1993 )
 • měricí drezina MD 1 ( 1993 )
 • deltová řada ( 1994 )
 • montážní vůz MT - 5 SIMENS ( 1995 )
 • zásobníkové vozy ZV 500 ( 1995 )
 • celoprofilová čisticka SČ 800-RU Kaluga(1996 )
 • motorový univerzální vozík MUV 69 - 5 ( 1997 )
 • meřicí drezina MD 2 - RU ( 1997 )
 • podbíječka ASP 120
 • celoprofilová čisticka SČ 850 GB ( 98 )
 • souprava zásobníkových vozu SMV 3 / SČ 850 GB
 • pluh NC06 ( 2004)

 

ZPĚT NA : / 1/ / 2 / / 3/ / 4 / 5/ /6/ / 7/ / 8/ /9/ /10/11/