//2 - přístroje// OEZ / DUO / AXIMA / VÚŽ

 

Kapitola se zabývá problematikou designu přístrojů se speciálním zaměřením, kdy jsou využívány nejmodernější poznatky vědy a technologie a to jak v konstrukci tak v materiálovém provedení.

Design těchto speciálních přístrojů je řešen v úzké spoluprácí s konstrukcí zadávající firmy a je průběžně konzultován se zadavatelem.

Určující strategií designu přístrojů s mnohonásobnou reprodukcí je kladení důrazu na návratnost investic do forem a dalších technologií spojené s realizací projektu. Při realizaci chybného designu je již prakticky nemožné následné odstranění chyb v hotových formách a tím i ztracené investice ve špatném projektu.

Úzká spolupráce všech složek je nezastupitelná a směřuje v logický inteligentní projekt. Design zde není chápán jako nástroj zakrývající nedostatky projektu nebo estetizující prvek, ale jako dílčí součást celého spektra problémů, která organicky integruje celý projekt.

 • OEZ - studie jisticu - (1996)
 • jistic BL 1600 - (199 )
 • ruční a motorový pohon BL 1600 - (1997)
 • pojistková lišta - (1998)
 • odpínací lišta - (1998)
 • radiátory elektro - (1995 )
 • sada odpínacu FH 001-FH 004 - (199 )
 • odpínací lišty - OEZ - (2001)
 • jistice 160 A a 250 A - (2002)
 • malé jistice LSN - (2003)
 • rada jistcu BC160A - (2004)
 • nová rada odpínacu - (2006)
 • AXIMA - napájecí zdroje 30W,50W - (2004)
 • DUO - RELÉ 50, 80 - (2005)
 • VÚŽ - K13 měřic napětí trolejí - (2005)

 

ZPĚT NA : / 1/ / 2 / / 3/ / 4 / 5/ /6/ / 7/ / 8/ /9/ /10/11/