//4 - předměty// ABB / SK / FAB / NGVP / TOFA / STŘEDA / KDS / WRIGLEY

 

Kapitola se zabývá problematikou designu užitných předmětůa je zaměřena zejména na ergonomii a užitnou hodnotu předmětů.

Design je řešen na základě využívání nejvyšších a nejmodernějších technologií a to jak v konstrukci tak v materiálovém provedení. Výtvarný návrh je řešen v úzké spoluprácí s konstrukcí zadávající firmy a průbežně konzultován s uživatelem.

Úloha designu předmětů je zejména v oblasti ergonomických a tvarových koncepcí se zřetelem na investiční nákladnost při uvádění úvodního projektu do reálné podoby ve výrobě a jeho následné zhodnocení.

Určující strategií designu předmětů s mnohonásobnou reprodukcí je kladení důrazu na návratnost investic do forem a dalších technologií spojené s realizací projektu. Po realizací chybného designu je již prakticky nemožné následné odstranění chyb v hotových formách a tím i ztracené investice ve špatném projektu.

Marketingový průzkum je přímou součásti designérského projektu a je nezastupitelný v úvodních rešerších, které naše firma provádí jako jeden z prvních úkolu při zahájení řešení projektu.

Úzká spolupráce všech složek je nezastupitelná a směřuje v logický inteligentní projekt. Design zde není chápán jako nástroj zakrývající nedostatky projektu nebo estetizující prvek, ale jako součást celého spektra problému, který organicky integruje .

 • APPL - skákací kůň (1976)
 • ABB - spínače - (2006)
 • spínače_2 - (2006)
 • NG-VP - reflektory - (1988)
 • WRIGLEY - držák na žvýkačky - (1996)
 • FACO - stojany PC - (1994)
 • ČP - dóza ředitele - (1996)
 • FAB - sada klíčů - (2002)
 • sada dveřních zámků - (2002)
 • KDS - pila - (1980)
 • TOFA - hračky - (1983)
 • STŘEDA - liftng/beauty - (1995)
 • SLEZSKÝ KÁMEN - stolní souprava - (1992)
 • DP-PRAHA - hodiny pro město - (1985)
 • RABBIT - automat na nápoje - (1989)
 • SECURITE-PRAHA - fire-jack - (1995)

 

ZPĚT NA : / 1/ / 2 / / 3/ / 4 / 5/ /6/ / 7/ / 8/ /9/ /10/ 11/