// 7 - světelné objekty // PRAHA / TÁBOR / PELHŘIMOV / NOVÉ HRADY

 

Kapitola se zabývá problematikou designu světelných objektů a je zaměřena zejména na projektování autorských výtvarných děl a to jak do exteriéru tak interiéru .

Design světelné objekty je řešen v úzké spoluprácí s architektem daného projektu a je po celou dobu průběžně konzultován s investorem projektu.

Nosná problematika světelných objektů je zejména v oblasti historických památkově chráněných objektech se zřetelem na respektování unikátnosti a složitosti kombinace nového výtvarného pojetí s daným interiérem

STUDIO DESIGN APPL řeší návrh a autorskou realizaci včetne osazení, nebo ve spolupraci s profesionálními realizátory a kooperujícími společnostmi „Umělecká kovovýroba“ Jaroslav Appl,

Design sv.objektů je originální výtvarná tvorba, kdy realizace jednoho sv objektu nemůže přesáhnout počet kopií do 5.kusu, které jsou chráněny autorským zákonem.

  • Kolowratský palác - Stavovské divadlo - světelné objekty - (1990)
  • kostel sv .Víta v Pelhrimove - světelný objekt - (199) - Ing:arch. Rudolf Kristian
  • kostel sv. Jakuba v Tábore - světelný objekt - (1992) - Ing:arch. Rudolf Kristian
  • advokátní kancelár v Linci - světelné objekty - (1993),
  • radnice v Českých Budějovicích - světelné objekty (1993) - Ing:arch. Rudolf Kristian
  • stanice metra Lužiny - světelné objekty (1993) - Ing.arch. Kotas
  • hrad v Nových Hradech - svítidla 1994) - Ing:arch. Rudolf Kristian
  • klášter Servítu v Nových Hradech - svítidla (199319-97) - Ing:arch. Rudolf Kristian
  • vstupní brána Prachatice - (1985) - Ing:arch. Rudolf Kristian

 

ZPĚT NA : / 1/ / 2 / / 3/ / 4 / 5/ /6/ / 7/ / 8/ /9/ /10/ 11/