// 8 - plastika // PRAHA / JESENÍK / PŘEROV / LUX / OEZ /

 

Kapitola plastika se zabývá problematikou autorské výtvarné tvorby a je zaměřena zejména na tvorbu autorských výtvarných děl a to jak do exteriéru tak interiéru .

Autorská sochařská díla jsou převážně řešena v úzké spoluprácí s architektem daného projektu a jsou po celou dobu průběžně konzultována s investorem projektu.

Užití autorských socharských děl je zejména v oblasti komorní plastiky ( portrétní tvorba ) a tvorba (užité plastiky ) ve spolupráci s architektem ( fontány, sochy apod. ) se zřetelem na respektování originality a složitosti kombinace nového výtvarného pojetí s daným prostorem

STUDIO DESIGN APPL řeší návrh a autorskou realizaci včetně osazení, nebo ve spolupraci s profesionálními realizátory a kooperujícími společnostmi „Umělecká kovovýroba“ Jaroslav Appl, Slezský kámen Jeseník apod.

Design užité plastiky je originální výtvarná tvorba, kdy realizace uměleckých děl je limitována počtem kopií jednoho díla do 5. kusů, které jsou chráneny autorským zákonem.

  • " Soukolí " stanice metra Palmovka - (1989 )
  • " Zlatý meloun " Praha - (1984)
  • " Studánka " Šumperk - (1997 )
  • " Pramének " Slezský kámen, a.s.Jeseník - (1998 )
  • " Slunce " kašna, náměstí T.G.Masaryka v Přerově - (2002)
  • " Křišťál " pítko, náměstí T.G.Masaryka v Přerově- (2002 )
  • „ Harmonie„ LUX Lanškroun - (2003 )
  • „ Orlice „( 2004 )
  • " komorní plastika " APPL, 1 -10 - (1980 -1990)

 

ZPĚT NA : / 1/ / 2 / / 3/ / 4 / 5/ /6/ / 7/ / 8/ /9/ /10/11/